Tin tức

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL

30 Tháng Chín 2021          175 lượt xem

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thư viện cấp tỉnh).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3488/BVHTTDL-TV ngày 23 tháng 9 năm 2021 chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thực hiện các nội dung:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư đến thư viện cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thực hiện rà soát các văn bản hiện hành thuộc thẩm quyền ban hành của Chính quyền địa phương có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện cấp tỉnh; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Thông tư trước khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

Căn cứ nội dung quy định tại Thông tư, chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó chú trọng:

- Rà soát, đánh giá, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn nhằm khẳng định vị trí, vai trò của thư viện cấp tỉnh là thư viện trung tâm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vị trí đầu mối trong hoạt động liên thông, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, tham gia phát triển mạng lưới thư viện trên địa bàn;

- Chỉ đạo thư viện cấp tỉnh: Trên cơ sở thực tiễn về số lượng người làm việc tại thư viện tỉnh, tính chất mức độ công việc, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, xác định số lượng phòng, nội dung hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của từng phòng theo nhóm nhiệm vụ được quy định tại Thông tư; xác định vị trí việc làm tương ứng với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ mà các phòng cần đảm nhiệm

Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL là một trong những văn bản quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Luật Thư viện liên quan đến chính sách của Nhà nước đối với phát triển thư viện công cộng cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin tri thức, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lê Tùng Sơn.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.