Tin tức

Giới thiệu sách kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021) – Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01 Tháng Tám 2021          11 lượt xem

Trải qua hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã có những cống hiến to lớn trên nhiều lĩnh vực như công tác Đảng, công tác chính trị, tuyên huấn trong Quân đội, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản Cuốn sách “Lê Quang Đạo tuyển tập” năm 2009. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách dày hơn 800 trang, khổ 15 x 22 cm, nội dung gồm năm phần, mỗi phần tương ứng với một giai đoạn công tác của đồng chí Lê Quang Đạo:

Phần I. Người thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng. Gồm những bài nói và viết của đồng chí Lê Quang Đạo liên quan đến những hoạt động cách mạng của đồng chí từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939) cho tới Cách mạng Tháng Tám 1945 và thời kỳ đầu của cuộc Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

Phần II. Góp phần xây dựng chính trị trong quân đội, Anh Cả của ngành Tuyên huấn quân đội. Gồm 11 bài viết quan trọng trong số rất nhiều bài nói và viết của đồng chí Lê Quang Đạo trong suốt quá trình tham gia quân đội, từ  Phó Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận chiến dịch Biên giới, là Cục trưởng Tuyên huấn đầu tiên và nhiều năm về sau đến khi là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí được coi là người Anh Cả của ngành Tuyên huấn Quân đội, một nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc, có tâm và có tài.

Phần III. Tích cực đóng góp thúc đẩy công cuộc đổi mới. Chọn lọc 17 bài viết, thư góp ý kiến của đồng chí Lê Quang Đạo với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị trong giai đoạn đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp làm Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, thể hiện đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, tư duy lý luận của đồng chí và Ban Khoa giáo Trung ương đóng góp vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được Đại hội Đảng lần thứ VI thông qua tháng 12 năm 1986.

Phần IV. Đổi mới hoạt động Quốc hội, tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  Giới thiệu 34 bài phát biểu, trả lời phỏng vấn và viết của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo tại các cuộc họp các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, khai mạc và bế mạc các kỳ họp Quốc hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VIII, góp ý kiến vào các dự án luật…

Phần V. Kế thừa và phát huy sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất. Tuyển chọn và giới thiệu nhiều văn kiện nhất của đồng chí Lê Quang Đạo trong giai đoạn đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cuốn sách là tập hợp những bài nói và viết đầy tâm huyết, trí tuệ, có tính lý luận, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giàu ý tưởng sáng tạo, thể hiện lòng yêu nước gắn bó với Đảng, gần gũi thiết tha với quyền lợi của nhân dân, đất nước của đồng chí Lê Quang Đạo. Hy vọng cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu và hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng, Nhân dân.

ATK.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.