Tin tức

Hà Tĩnh triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

20 Tháng Chín 2021          43 lượt xem

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND về việc triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2025 là Thư viện tỉnh và thư viện các huyện, thành phố, thị xã được hoàn thiện, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện. Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử các thư viện theo hướng hiện đại gắn với cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp các thành phần dữ liệu mở; 80% thư viện chuyên ngành, thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh và 60% thư viện huyện, thành phố, thư viện cơ sở giáo dục có trang thông tin điện tử, có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ, nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ, nội dung đọc hạn chế); Số hoá 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh Hà Tĩnh thu thập; 60% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của thư viện các huyện, thành phố, thị xã được thu thập; 70% tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại cho 100% người làm công tác thư viện.

Để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng nêu lên các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số; phát triển dữ liệu số các thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác. Đồng thời cần phải bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, thu hút đông đảo người dân quan tâm và sử dụng dịch vụ thư viện. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của hệ thống các thư viện.

QT.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.