Tin tức

Bắc Kạn Triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

15 Tháng Tám 2021          35 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đên năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 206 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn đề ra kế hoạch chuyển đổi số ngành thư viện giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu, bao gồm:

Đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh trở thành Thư viện điện tử theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đọc và tra cứu thông tin của người dân; đẩy mạnh việc ứng dụng, triển khai các phần mềm quản lý thư viện, thư viện số vào hoạt động thư viện; chú trọng phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện với Thư viện Quốc gia, thư viện các tỉnh/thành phố;

Xây dựng Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh để cung cấp dịch vụ trực tuyến trên website như: Cung cấp tra cứu mục lục trực tuyến; dịch vụ cấp thẻ thư viện trực tuyến; dịch vụ tư vấn hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, triển khai dịch vụ hỏi đáp, hỗ trợ sử dụng thư viện trực tuyến; liên kết website với các thư viện;

Thực hiện thu thập, số hóa 70% tài liệu, thư tịch cổ, tài nguyên thông tin của các dân tộc thiểu số; ưu tiên số hóa tài liệu địa chí có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của địa phương; 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại; Phấn đấu 30% thư viện cấp huyện được triển khai các phần mềm quản lý thư viện, thư viện số đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động; 50% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Về định hướng đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Cũng trong Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; xây dựng cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số ngành thư viện; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động sự tham gia và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, chuyển giao khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học trong thư viện; học tập kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị chuyển đổi số thư viện phát triển mạnh...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả; định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

ATK (tổng hợp).

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.