Tin tức

Chuyển đổi số thư viện ở Bình Định nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả

25 Tháng Chín 2021          42 lượt xem

Chuyển đổi số thư viện đang là một trong những nhiệm vụ chiến lược của ngành thư viện nhằm áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thích ứng với dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Quyết định 206/QĐ-TTg về chuyển đổi số ngành thư viện, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện với việc ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Định gồm 1 thư viện tỉnh, 10 thư viện huyện, thị xã, 18 thư viện xã và trên 60 phòng đọc sách ở cơ sở; với khoảng 500 nghìn bản sách. Hằng năm, các thư viện, phòng đọc cấp gần 10.000 thẻ bạn đọc, phục vụ gần 500 nghìn lượt bạn đọc/năm, với gần 1 triệu lượt sách phục vụ/năm. Thư viện tỉnh đã xây dựng hệ thống quản lý thư viện dùng chung cho 10 thư viện cấp huyện và 75 thư viện trường học, song, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào các thư viện cấp huyện, thư viện trường học còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống này còn nghèo nàn, chưa tương thích với phần mềm, ứng dụng. Thư viện tỉnh Bình Định là một trong nhiều đơn vị có đội ngũ công nghệ thông tin mạnh và khả năng ứng dụng, sáng tạo thành tựu công nghệ vào hoạt động thư viện.

Theo “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Bình Định, trong giai đoạn 2021 - 2025, 100% thư viện công cộng cấp huyện được trang bị phần mềm thư viện số tập trung liên kết với phần mềm thư viện tỉnh và có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến; thực hiện liên kết, chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin dùng chung giữa các thư viện…

Đến năm 2030, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở loại hình thư viện cấp tỉnh, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Một trong những khó khăn mà hệ thống thư viện công cộng nói chung và thư viện tỉnh Bình Định nói riêng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số là vấn đề bản quyền, vì vậy mà khả năng cung cấp tài liệu trên nền tảng internet còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Chuyển đổi số được xem là bước đi lớn của ngành thư viện trong việc mở rộng thông tin, tiếp cận bạn đọc, hội nhập với ngành thư viện của thế giới.

ATK.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.