Tin tức

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

04 Tháng Sáu 2021          385 lượt xem

Trong giai đoạn 2017-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hiện thực hóa được các mục tiêu đặt ra tại Đề án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Đề án, ngày 03 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1820/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục phối hợp, triển khai Đề án thông qua việc xây dựng Kế hoạch tiếp tiếp tục thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 với các nội dung trọng tâm:

(1) Xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng;

(2) Xây dựng môi trường đọc thuận tiện trên cơ sở kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện, nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng;

(3) Đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng đặc biệt gắn với chuyển đổi số;

(4) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho thư viện và phát triển văn hóa đọc.

Để thuận lợi trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ, ban ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phân công 01 tổ chức trực thuộc làm đầu mối triển khai thực hiện Đề án, định kỳ hằng năm có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lê Tùng Sơn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.