Tin tức

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021

09 Tháng Bảy 2021          696 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Ảnh: Trao tặng giải thưởng Văn hóa đọc năm 2020

cho một số cá nhân, tập thể tiêu biểu

Việc xét tặng Giải thưởng văn hóa đọc là một trong nhiều hoạt động nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2021 - 2025). Trao tặng Giải thưởng Văn hóa đọc là một việc làm ý nghĩa, có tác dụng động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Để đảm bảo cho việc xét tặng Giải thưởng đạt kết quả, ngày 07/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2387/BVHTTDL-TV hướng dẫn việc thực hiện xét tặng Giải thưởng gửi các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan.

Theo hướng dẫn, việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc đã được ban hành tại Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các bộ, ngành, địa phương tùy điều kiện thực tiễn, tổ chức Hội đồng cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Hội đồng cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đề xuất xét tặng Giải thưởng. Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, Hội đồng thi đua của Bộ, ngành, Sở VHTTDL hoặc Hội đồng xét Giải thưởng do địa phương thành lập có trách nhiệm thẩm định báo cáo thành tích, xác minh hồ sơ, lựa chọn, đề xuất danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn xem tại đây.

 

N.L

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.