Hoạt động của Bộ VHTTDL

Tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và “Nhân rộng các mô hình phục vụ học tập suốt đời trong thư viện” (Khu vực miền Bắc)

25 Tháng Tám 2019          135 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và Nhân rộng các mô hình phục vụ học tập suốt đời trong thư viện khu vực miền bắc từ Thừa thiên - Huế trở ra từ ngày 27-29/8/2019 tại Thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An

               

Thực hiện Quyết định số 1363/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2019 và Quyết định số 2013/ QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động và triển khai mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”, và “Triển khai áp dụng mô hình thư viện phụ vụ học tập suốt đời”, từ ngày 27 tháng 8-29 tháng 8 năm 2019, tại Thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp tập huấn cho các tỉnh khu vực miền Bắc, đối tượng tham dự lớp tập huấn là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; trưởng, phó phòng nghiệp vụ văn hóa; Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng, phó phòng thư viện tỉnh/ thành phố.

Mục đích của lớp tập huấn giúp cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác thư viện có kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc và phương thức triển khai các mô hình phát triển văn hóa đọc và kỹ năng áp dụng các mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được giới thiệu các chuyên đề như: Kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc; Kỹ năng vận động tăng cường nguồn lực cho thư viện; các kỹ năng mềm cho hoạt động thư viện phát triển văn hóa đọc; Giáo dục Stem và thư viện thời 4.0.

                                                                                                         

                                                                                       Nguyễn Thanh Đức

CHUYÊN TRANG VỤ THƯ VIỆN
+ Cơ quan chủ quản: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH .
+ Người chịu trách nhiệm chính: TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 phố Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội - Việt Nam.
Điện thoại: (024) 3943.8231 - 3943.9233.     Fax: (024) 3943.8231 - 3943.9233.
:

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.