Hoạt động của Bộ VHTTDL

Thẩm tra Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện”

12 Tháng Mười Một 2019          618 lượt xem

Ngày 11/11/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Hội đồng thẩm tra Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện” do TS. Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm chủ tịch.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Chủ nhiệm Dự án đã trình bày tóm tắt quá trình triển khai và kết quả thực hiện. Theo dó, Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Thống kê thư viện”được triển khai thực hiện trong 2 năm (2018-2019). Tiêu chuẩn được xây dựng với mục đích thống nhất cách hiểu, cách áp dụng các chỉ tiêu thống kê thư viện ở Việt Nam trên cơ sở cung cấp các thuật ngữ được chuẩn hóa và các định nghĩa về công tác thống kê thư viện. Tiêu chuẩn còn bao gồm mô tả ngắn gọn về các phương pháp thu thập dữ liệu thống kê cần thiết, có tính khả thi đối với ngành thư viện Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Hội đồng Thẩm tra đánh giá cao chất lượng các sản phẩm của Dự án và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể: Hồ sơ Dự án đầy đủ và phù hợp với yêu cầu đề ra ban đầu trong Thuyết minh đã được phê duyệt; Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đã tuân thủ các quy định về thống kê thư viện trong nước, phù hợp những cam kết quốc tế có liên quan và hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế; Tiêu chuẩn đảm bảo sự đồng bộ với các tiêu chuẩn khác của ngành đã được xây dựng; có tiếp thu, phân tích, đánh giá, lý giải rõ ràng; trình tự, thủ tục xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia đã tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ.

Thực hiện kết luận Chủ tịch Hội đồng Thẩm tra, Vụ Thư viện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự án; rà soát, hoàn chỉnh lại nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn theo các ý kiến góp ý trước khi chuyển sang Bộ Khoa học & Công nghệ thẩm định và dự kiến công bố cuối năm 2019.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm tra Dự án:

Hội đồng Thẩm tra Dự án làm việc

 

TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Chủ nhiệm Dự án báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và kết quả thực hiện Dự án

 

H.Thu

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.