Hoạt động của Bộ VHTTDL

Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện”

03 Tháng Ba 2021          553 lượt xem

Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2021, tại Hà Hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp nhằm triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng năm 2030”. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì và điều hành cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các ông, bà là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo, đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Thư viện, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì, điều hành cuộc họp

“Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng năm 2030”(gọi là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021. Theo quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng và triển khai: dự án số hóa tài liệu tập trung, dự án mục lục liên hợp sử dụng chung, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam và Chương trình nâng cao trình độ nguồn lực thư viện (tập trung vào quản lý thư viện hiện đại, trình độ chuyển đổi số trong thư viện)

Theo yêu cầu của Thứ trưởng tại cuộc họp, Vụ Thư viện báo cáo ngắn gọn về mục đích, ý nghĩa, các nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện Chương trình. Đại diện các đơn vị: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch Tài chính… đã phát biểu, đóng góp và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện Kế hoạch triển khai Chương trình.

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở những đề án trọng tâm của Chương trình, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và những góp ý của các đơn vị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần thực hiện; xây dựng kế hoạch và phân công giữa Vụ Thư viện, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị liên quan nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn tới, cũng như chi tiết chỉ ra các nguồn vốn đầu tư để triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao nhất. 

Khánh Ly

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.