Hoạt động của Bộ VHTTDL

Xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh

09 Tháng Ba 2021          367 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 790/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 03 năm 2021 về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng Thông tư theo Kế hoạch.

Việc xây dựng Thông tư nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; kiện toàn chuẩn hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng cấp tỉnh, qua đó cụ thể hóa các quy định của Luật Thư viện có liên quan đến thư viện công cộng cấp tỉnh.

Theo kế hoạch Thông tư sẽ được hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào tháng 11 năm 2021. 

KP.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.