Hoạt động của Bộ VHTTDL

Họp Tổ Soạn thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh

17 Tháng Ba 2021          341 lượt xem

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2021, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện đã tổ chức họp Tổ Soạn thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh. Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Vụ Thư viện, Lãnh đạo Vụ Tổ chức, cán bộ và thành viên Tổ Soạn thảo thông tư là đại diện của các đơn vị: Vụ Kế hoạch, tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Gia đình, Cục Văn hóa cơ sở, Thư viện Quốc gia Việt Nam và các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực thư viện.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Tổ trưởng Tổ soạn thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Thông tư nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; kiện toàn chuẩn hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng cấp tỉnh, và cũng là cụ thể hóa các Điều, khoản của Luật Thư viện có liên quan đến thư viện công cộng cấp tỉnh.

Theo đó, dự thảo đề cương Thông tư gồm có 03 Chương và 12 Điều gồm các nội dung: Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, đối tượng và yêu cầu của thư viện công cộng cấp tỉnh; quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh; điều khoản thi hành.

Trong cuộc họp lãnh đạo Vụ Thư viện đã nhận được 12 ý kiến đóng góp của các chuyên gia tư vấn và các thành viên Tổ Soạn thảo tập trung vào các vấn đề: Dự thảo đề cương thông tư, về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện công cộng cấp tỉnh.

Kết luận Cuộc họp, ông Phạm Quốc Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của thành viên Tổ Soạn thảo và các chuyên gia tư vấn, Vụ Thư viện sẽ tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh Dự thảo Đề cương chi tiết.

Theo kế hoạch Thông tư sẽ được hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào tháng 11 năm 2021. Khi Thông tư có hiệu lực thi hành, các Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã sẽ hết hiệu lực.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Ảnh: Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Tổ trưởng Tổ Soạn thảo chủ trì cuộc họp

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp

Tin: Kim Phượng

Ảnh: Hằng Đinh

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.