Hoạt động của Bộ VHTTDL

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện tại tỉnh Long An

08 Tháng Tư 2021          280 lượt xem

Sáng ngày 02 tháng 4 năm 2021, ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An về việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện

Làm việc với đoàn, về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An có ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở, ông Nguyễn Tấn Quốc - Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở; đại diện lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn của Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những năm gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng của tỉnh, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn; đồng thời Sở cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các Sở, ban ngành để triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện.

Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Long An gồm: 01 Bảo tàng - Thư viện tỉnh, 14 thư viện cấp huyện trực thuộc quản lý của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, 58 thư viện cấp xã và 474 tủ sách phòng đọc cơ sở. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Long An đã không ngừng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: cơ sở vật chất của Bảo tàng - Thư viện tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng, một số Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng nằm trong khuôn viên UBND xã, mặt bằng nhỏ, địa thế không thuận lợi,… kinh phí bổ sung sách mới còn hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu, công tác xây dựng mạng lưới, luân chuyển sách về cơ sở và công tác phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh chưa phát huy hết tác dụng, do vậy hiệu quả công tác thư viện chưa đạt được như mong muốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Hùng đã cảm ơn sự phối hợp của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Long An đối với sự nghiệp thư viện, đồng thời đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của tập thể lãnh đạo và người làm công tác thư viện của tỉnh Long An, cũng như hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Thư viện đề nghị Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm hơn nữa đến hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện việc quy hoạch tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong đó có lĩnh vực thư viện, triển khai các hoạt động theo quy định của Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện theo Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nguổn kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở, kho tàng của Bảo tàng - Thư viện tỉnh, tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các thư viện;... Ông Phạm Quốc Hùng khẳng định về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tạo điều kiện tăng cường thêm nguồn ngân sách từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện năm 2021 cho Long An, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ phát triển nguồn tài nguyên thông tin cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An góp phần giúp Long An phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, cải thiện môi trường đọc, giúp cho mọi người dân địa phương được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Vụ Thư viện đối với hoạt động của hệ thống thư viện tỉnh Long An. Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch, đề án, dự án, chương trình theo kế hoạch đề ra thực sự hiệu quả, đồng thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các chính sách, phê duyệt các kế hoạch, dự án thúc đẩy hệ thống thư viện trên toàn tỉnh đổi mới và phát triển theo đúng các quy định của Luật Thư viện.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An và thư viện huyện Bến Lức (nằm trong Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức). Sau khi nghe báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của thư viện huyện Bến Lức, ông Phạm Quốc Hùng đã đề nghị Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An và Lãnh đạo huyện Bến Lức tăng cường quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho thư viện huyện, đồng thời ông sẽ kêu gọi các nhà sách, nhà xuất bản hỗ trợ sách cho thư viện huyện Bến Lức tăng cường công tác luân chuyển, phục vụ các tủ sách ở cơ sở, hỗ trợ việc xây dựng website cho thư viện và bước đầu xây dựng kế hoạch, phương án xây dựng thư viện điện tử.

Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Chủ tịch huyện Bến Lức đã tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Vụ Thư viện và cho biết trong thời gian tới lãnh đạo huyện sẽ quan tâm hơn nữa tới việc phát triển thư viện và các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình thư viện cơ sở hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện cho các cán bộ thư viện được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc tại Sở VHTTDL và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An:

Một số hình ảnh trong buổi làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức, tỉnh Long An:

Quỳnh Lan

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.