Hoạt động của Bộ VHTTDL

Hoàn thiện Dự án Luật Thư viện, chuẩn bị xin ý kiến góp ý tại 3 miền Bắc - Trung - Nam

19 Tháng Bảy 2019          104 lượt xem

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Soạn thảo Dự án Luật Thư viện đã làm việc với các cơ quan, đơn vị hữu quan, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật và thư viện để trao đổi, xin ý kiến thống nhất về Dự thảo Luật Thư viện.

 

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thường trực Ban Soạn thảo thay mặt Ban Soạn thảo trình bày tóm tắt những điểm mới đã tiếp thu, chỉnh lý của Dự thảo Luật Thư viện trên cơ sở những Chương, Điều, nội dung đã thống nhất với cơ quan thẩm tra dựa trên những ý kiến góp ý của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Trên tinh thần thẳng thắn và đổi mới về cách tiếp cận, các chuyên gia pháp luật và thư viện đã góp ý trực tiếp vào cơ cấu của Luật, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; về hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số và các chính sách lớn của Nhà nước cần đầu tư, hỗ trợ cho ngành Thư viện. Dự thảo Luật Thư viện dự kiến gửi xin ý kiến có 06 Chương, 50 Điều. So với dự thảo Luật được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất, dự thảo lần này có nhiều điều khoản mới được chỉnh sửa, cập nhật theo hướng hiện đại.

Trước đó, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cơ quan thẩm tra và Ban Soạn thảo đã có nhiều ngày làm việc, tích cực để hoàn thiện Dự án Luật Thư viện trước khi thống nhất dự thảo gửi xin ý kiến Đại biểu Quốc hội và các chuyên gia tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, dự kiến vào cuối tháng 7/2019.

 

Q.H.

CHUYÊN TRANG VỤ THƯ VIỆN
+ Cơ quan chủ quản: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH .
+ Người chịu trách nhiệm chính: TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 phố Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội - Việt Nam.
Điện thoại: (024) 3943.8231 - 3943.9233.     Fax: (024) 3943.8231 - 3943.9233.
:

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.