Hoạt động trong cả nước

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”

21 Tháng Giêng 2021          67 lượt xem

Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2021, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi niềm tin” chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Lễ khai mạc triển lãm có đồng chí  Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, một số Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, những thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua Cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nuớc, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Tư liệu trong Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam: Các tư liệu tiêu biểu được trưng bày phản ánh bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập, lãnh đạo Đảng và những đóng góp vĩ đại của Người đối với dân tộc; Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng…

Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc: Giới thiệu một số chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền; trong bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; trong tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử mang tính thời đại đối với lịch sử cách mạng Việt Nam…

Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước: Trưng bày tư liệu viết về quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng; Sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; Một số thành tựu của công cuộc  đổi mới trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc Xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội: Giới thiệu một số văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị Trung ương qua 12 kỳ Đại hội (từ Đại hội lần thứ I năm 1935 đến Đại hội lần thứ XII năm 2016).

Với hơn 1.000 tư liệu được trưng bày tại Triển lãm đã góp phần tuyên truyền, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của Đảng và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và lãnh đạo Đảng cộng sảng Việt Nam. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân, niềm tự hào của dân tộc vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng để cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.  

Một số hình ảnh tại triển lãm

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

 

Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc TVQGVN giới thiệu với đại biểu các tư liệu được triển lãm

 

Các đại biểu xem triển lãm tư liệu

 

                                                        Thanh Đức

CHUYÊN TRANG VỤ THƯ VIỆN
+ Cơ quan chủ quản: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH .
+ Người chịu trách nhiệm chính: Ô. Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

- Địa chỉ: : 51 phố Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội - Việt Nam.
- Điện thoại: : (024) 3943.8231 - 3943.9233 * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330.
- Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn.

Ghi rõ nguồn "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.