Hoạt động quốc tế

Hướng dẫn của IFLA về dịch vụ thư viện cho Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ

18 Tháng Chín 2020          806 lượt xem

Hướng dẫn của IFLA về dịch vụ thư viện cho Trẻ sơ sinh[1] và Trẻ nhỏ[2]

Giới thiệu

Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (1989) nhấn mạnh quyền của trẻ em về sự phát triển đầy đủ tiềm năng của mình, có quyền tự do tiếp cận thông tin, tài liệu và các chương trình, với điều kiện bình đẳng cho tất cả, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, giới tính, nền tảng tôn giáo, dân tộc và văn hóa, ngôn ngữ, địa vị xã hội hoặc kỹ năng cá nhân và khả năng.

Sự sẵn có của các dịch vụ thư viện cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là rất quan trọng. Nghiên cứu bộ não đã cho thấy tác động rõ ràng rằng nói chuyện, ca hát và đọc sách cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể giúp các bé phát triển về lời nói và ngôn ngữ. Môi trường đóng góp đáng kể vào sự phát triển của kỹ năng này trước khi biết đọc. Một môi trường kích thích đọc cũng thu hút tâm trí các bé vào những tài liệu sẵn có. Các gia đình trên toàn thế giới cần truy cập vào các công cụ có sẵn trong thư viện địa phương. Tiếp xúc thư viện càng sớm đem tới sự thoải mái, sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ, cung cấp một địa điểm để tìm câu trả lời và tìm hiểu thông tin từ các nguồn lực và công nghệ sẵn có hoặc thông qua thư viện. Đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt như trẻ em thông thạo 2 ngôn ngữ, vv, sớm tiếp cận với các dịch vụ thư viện thậm chí còn quan trọng hơn, như là một khởi đầu trước khi học chính thức.

Mục đích của bản hướng dẫn

Mục đích của bản hướng dẫn này nhằm giúp các thư viện công cộng ở các nước khác nhau trên thế giới thực hiện các dịch vụ chất lượng cao cho trẻ em. Chúng được sử dụng như một công cụ để cả cán bộ thư viện được đào tạo và có kinh nghiệm như những người có trách nhiệm phục vụ với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong hướng dẫn cho người dùng trẻ, tài liệu này sử dụng một câu tục ngữ châu Phi - "Cần người của cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ.”

Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng các hướng dẫn là cán bộ thư viện, quản trị thư viện và người ra quyết định, sinh viên và giảng viên nghiên cứu khoa học thư viện và thông tin.

PHẦN HAI

Nhiệm vụ của thư viện cho trẻ em

"Bằng cách cung cấp đa dạng tài liệu và các hoạt động, các thư viện công cộng cung cấp cơ hội cho trẻ em trải nghiệm thú vui đọc sách và khơi dậy hứng thú khám phá kiến thức và những hoạt động của trí tưởng tượng. Trẻ em và cha mẹ nên được dạy làm thế nào để tận dụng tốt nhất thư viện và làm thế nào để phát triển kỹ năng trong việc sử dụng máy in và báo điện tử ... Trẻ em cần được khuyến khích sử dụng thư viện từ sớm, vì điều này sẽ làm cho các em có nhiều khả năng trở thành người dùng thư viện trong tương lai. "(Dịch vụ thư viện công cộng - Hướng dẫn IFLA / UNESCO phát triển năm 2001)

Việc sở hữu đa dạng tài liệu và các hoạt động, các thư viện công cộng cung cấp cơ hội cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, cùng với những người chăm sóc họ tìm thấy một khu vực mà họ được chào đón, một khu vực giàu tài nguyên học tập phù hợp cho riêng họ, và cơ hội để trải nghiệm những giai điệu, bài hát, bảng và sách tâm lý hoàn hảo cho lứa tuổi của nhóm. Là một phần của cộng đồng thư viện là một trải nghiệm xã hội sớm cái mà sẽ kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng. Với đồ chơi giáo dục, câu đố và sách hữu ích, các kiến thức sẽ phát triển giữa "trẻ nhỏ và người chăm sóc mình" cuối cùng sẽ dẫn đến một mối quan hệ giữa "trẻ nhỏ và sách" có sẵn cho họ.

Một môi trường giàu tài liệu là bước đệm để phát triển việc đọc và bước tiếp theo như viết. Ngoài ra, với việc đọc sớm, các em sẽ thấm nhuần sự quan tâm tới việc đọc cho cuộc sống và phát triển các kỹ năng đọc tốt.

Đáp ứng nhu cầu của các gia đình có trẻ em dưới ba tuổi

Trong bối cảnh của việc học tập gia đình và học tập lâu dài các truy cập không bị hạn chế cho trẻ em dưới 3 tuổi tại các thư viện công cộng được miễn phí là một quyền con người cần thiết và là thành phần để tăng cường sự phát triển của các kỹ năng cuộc sống sau này.

Thư viện nên phục vụ cho tất cả trẻ em và do đó các thư viện công cộng cung cấp tài liệu và dịch vụ truy cập cho tất cả bao gồm cả trẻ khuyết tật. Dịch vụ truy cập bao gồm cả các chương trình văn hóa trong thư viện cần phù hợp với các nhu cầu của tất cả các trẻ em, kể cả trẻ  khuyết tật để các em có thể hội nhâp xã hội và với người sử dụng thư viện khác.

Gia đình song ngữ cần truy cập vào các tài liệu đa ngôn ngữ và các tài liệu trong ngôn ngữ chính của họ để tăng cường mối quan hệ giữa trẻ em, người chăm sóc và đọc sách.

Nên đặc biệt chú ý đến nhu cầu của trẻ em ở vùng nông thôn và khu vực không có dịch vụ thư viện. Các cơ sở địa phương nên sử dụng dịch vụ thư viện di động cho các chương trình tiếp cận cộng đồng.

Trẻ em và gia đình của các em trong vùng đô thị có thể có nhu cầu đặc biệt. Trong vùng lớn đô thị, vẫn còn có lượng lớn người có điều kiện khó khăn như người nghèo đói và mù chữ. Tiếp cận các dịch vụ thư viện tới trẻ nhỏ trong những nhóm đối tượng này là một thách thức rất lớn. Tập trung vào các dịch vụ thư viện cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không phải là mối quan tâm duy nhất ở khu vực nghèo đói ở các thành phố lớn. Nạn nhân của cuộc sống đô thị thường là cha mẹ kiệt sức bởi vòng quay cuộc sống và bối rối với số lượng các dịch vụ sẵn có, và cha mẹ bị cô lập từ một cấu trúc gia đình truyền thống là các vấn đề điển hình gặp phải.

Mục tiêu nhóm

Trẻ nhỏ phụ thuộc vào cha mẹ và người chăm sóc để sử dụng sách, công nghệ mới và dịch vụ thư viện. Điều này cho phép các thư viện cơ hội để xem xét nhu cầu của những người lớn và ảnh hưởng đến nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc đọc sách, tài liệu đa phương tiện và các thư viện trong sự phát triển của trẻ nhỏ.

Các nhóm mục tiêu cho sự phát triển và cung cấp các dịch vụ cho trẻ là:

• Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi (trẻ em dưới ba tuổi)

• Phụ huynh và các thành viên khác trong gia đình

• Người giám hộ pháp lý

• Người chăm sóc ví dụ như nhân viên chăm sóc ban ngày

• Các nhà giáo dục

• Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

• Những người khác làm việc với trẻ em, sách và phương tiện truyền thông

Mục tiêu của dịch vụ thư viện cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

• Thực hiện quyền của mọi trẻ đến một môi trường trong đó bao gồm đồ chơi, sách, tài liệu đa phương tiện và nguồn lực cho trẻ và cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình cũng như cho những người chăm sóc và người lớn khác, những người làm việc với trẻ em;

• Tạo ra một môi trường in ấn phong phú để khuyến khích trẻ thích đọc và thích sách

• Sớm tiếp cận với sự phát triển của các kỹ năng đa phương tiện và sử dụng công nghệ;

• Cung cấp các tài liệu của mọi nền văn hóa khác nhau trong xã hội;

• Kích thích phát triển lời nói của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi;

• Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và ngôn ngữ thứ 2, đặc biệt là liên quan đến ngôn ngữ học và ngôn ngữ của dân tộc thiểu số;

• Thông báo cho cha mẹ, về tầm quan trọng của việc đọc / đọc cho bé đối với sự phát triển của ngôn ngữ và kỹ năng đọc sách, đặc biệt là liên quan đến ngôn ngữ và dân tộc thiểu số;

• Tham gia đào tạo các bậc cha mẹ và người chăm sóc trong cách đọc cho trẻ nghe, sử dụng sách và các tài liệu khác; kỹ năng cho cha mẹ để cải thiện sự phát triển của trẻ và kỹ năng đọc;

• Tham gia đào tạo các bậc cha mẹ và người chăm sóc trong các tài liệu phù hợp lứa tuổi và nguồn lực có sẵn cho họ trong thư viện công cộng của họ;

• Giới thiệu "câu chuyện", đặt con trẻ và cha mẹ họ và những người chăm sóc cho các gia đình về các nền văn hóa khác;

• Thiết lập thói quen tới thư viện thường xuyên, hình thành thói quen tới thư viện lâu dài;

• Trở thành một người ủng hộ và dẫn dắt cho những người sống cùng, chăm sóc và giáo dục các trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, bây giờ và trong tương lai;

• Cung cấp một không gian cho trẻ em và những người chăm sóc họ để thu thập, chia sẻ và xã hội hóa;

• Cung cấp một không gian ấm cúng, thân thiện và an toàn cho trẻ em và gia đình.

Phục vụ

Dịch vụ thư viện cho trẻ em nên được xem là quan trọng và cung cấp ngang bằng với các dịch vụ cho người lớn. thư viện cho trẻ em phải đáp ứng các nhu cầu của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

Các kỹ năng Nghe, nói, đọc và kỹ năng đọc viết khác cần phải được giới thiệu và được tăng cường ở giai đoạn phát triển ban đầu. Âm nhạc, khu vực vui chơi thể chất (trong phạm vi thư viện), trung tâm chiếu phim, quản lý gia đình, khu vực nghiên cứu khoa học đơn giản và  nghiên cứu xã hội; tài liệu cho cha mẹ và người chăm sóc nên có sẵn. Cơ hội đào tạo, kiến tạo và hội thảo phải được cung cấp trong thư viện dành cho trẻ em, cho cha mẹ và tất cả những người làm việc với trẻ nhỏ.

Bài hát cho trẻ, bài hát ru và các bài hát khác, sách ảnh và kể chuyện, kể cả những chương trình máy tính đặc biệt như truyện tranh tương tác, là những công cụ rất đáng giá để hỗ trợ phát triển lời nói của trẻ nhỏ.

Với các kỹ năng làm toán và đọc viết, kỹ năng ICT được khuyến khích ở trẻ nhỏ, sẽ cung cấp cho bất kỳ đứa trẻ một khả năng học tập tốt và trang bị cho các em các kỹ năng cuộc sống và nghề nghiệp cho sự trưởng thành của các em.

Hội thảo cần được hướng đến thực hiện cho các bậc cha mẹ của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi như một phần của giáo dục gia đình, cũng như cho những người chăm sóc và người giám hộ hợp pháp.

Đối với nhiều người, các thư viện công cộng không phải là nơi đầu tiên họ sẽ tới. Để mọi người có thể tiếp cận các tài liệu cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, thư viện cần gần gũi hơn với cuộc sống của người dân trong cộng đồng. Tại phòng chờ (bác sĩ, nha sĩ, bệnh viện), các trung tâm giáo dục gia đình, các bộ sưu tập nhỏ đặc biệt sách ảnh tại các trung tâm chăm sóc ban ngày, trường mầm non là nơi hoàn hảo để tiếp cận với nhóm đối tượng. Hợp tác cùng với đội ngũ nhân viên của trung tâm chăm sóc sức khỏe là cần thiết vì trong nhiều quốc gia gần như tất cả cha mẹ cùng với trẻ đến các trung tâm nơi này nơi mà sự phát triển chiều cao, trọng lượng, thể chất và lời nói của trẻ được kiểm tra thường xuyên. Những năm đầu tiên là những năm quan trọng nhất đối với mỗi người cho sự phát triển lời nói và bởi vậy cán bộ thư viện phải tập trung vào làm việc với nhau trong một mạng lưới chuyên gia thích hợp.

Ngoài việc kể chuyện, đọc sách bằng lời bên ngoài thư viện là rất quan trọng để  phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ nhỏ. Công viên, phòng chờ và thậm chí cả các siêu thị là nơi lý tưởng cho hoạt động này. Phụ huynh phải được thông báo về giờ kể chuyện của một thư viện và chương trình tiếp cận cộng đồng.

Đặc biệt chú ý tới các bậc cha mẹ không phải là người bản địa. Con cái của họ sẽ là nói song ngữ hoặc nói ngôn ngữ giống bố mẹ. Điều quan trọng là hỗ trợ các gia đình trong ngôn ngữ / văn hóa riêng của họ và tích hợp chúng trong môi trường mới. Khi cả sách vở và cán bộ thư viện không thể phục vụ, phát triển ngôn ngữ có thể được bao gồm trong chương trình tiếp cận cộng đồng.

Tài liệu và tiêu chí lựa chọn

Khi xây dựng các bộ sưu tập và các dịch vụ, cán bộ thư viện nên chọn tài liệu có chất lượng cao, phù hợp lứa tuổi, an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, có tính thách thức mà không gây khó chịu, gây chú ý cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc, không thiên vị và không phân biệt giới tính, thỏa mãn nhu cầu đọc.

Sách ảnh đặc biệt quan trọng đối với nhóm tuổi này vì hỗ trợ tất cả các khía cạnh cho sự phát triển của trẻ cũng như cung cấp sự thú vị, chia sẻ, kinh nghiệm giữa người lớn và trẻ em.

Sách cho trẻ sơ sinh nên được làm từ các loại vải (ví dụ sách hình nổi). Sách xúc giác minh họa có tính năng mà trẻ em có thể chạm, ngửi và nghe, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng đọc viết cho trẻ em khuyết tật.

Ngoài sách giấy và sách ảnh truyền thống, trẻ em cần sách tranh vải mềm với sự tương phản màu sắc tươi sáng và một số tài liệu chữ nổi, để dành cho các em chỉ nhìn thấy một phần. Thư viện cho người khiếm thị ở các nước cần cung cấp bộ sưu tập sách ảnh xúc giác đặc biệt và sách âm thanh có thể được mượn tại thư viện công cộng. Các loại sách dành cho trẻ em có cha mẹ khiếm thị có thể bao gồm chữ nổi trên một trang với một hình ảnh trên các trang đối diện.

Đối với người dân đa văn hóa, thư viện công cộng nên có tài liệu song ngữ, tài liệu bằng những tiếng mẹ đẻ khác nhau của cộng đồng, tài liệu thể hiện sự đa dạng của cộng đồng. Sách âm thanh sẽ cung cấp thông tin cho những người không thể đọc ngôn ngữ của đất nước của họ.

Thư viện cung cấp đồ chơi, hoặc cho mượn hoặc để sử dụng trong thư viện, cũng cần phải xem xét cụ thể về mức độ an toàn và vệ sinh của chúng. Đồ chơi phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn của quốc gia tương ứng.

Thông tin và tài liệu giáo dục cho cha mẹ nên được bao gồm trong các bộ sưu tập thư viện.

Môi trường

Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và cha mẹ và người chăm sóc nên tìm thư viện dễ tiếp cận, hấp dẫn, an toàn, không khó khăn và không có mối đe dọa tới trẻ. Nên chú ý chọn nơi không có rào cản trong tiếp cận, như phải đi thang bộ mà không có thang máy, hoặc cửa nặng, hoặc các khu vực mà có thể không an toàn cho bò và trẻ tập đi. Lý tưởng nhất, dịch vụ cho trẻ nhỏ nên có một khu vực riêng trong khu vực dành cho trẻ em với những đồ chơi phát triển, đồ nội thất phù hợp kích cỡ của trẻ nhỏ hoặc thảm làm sạch hoặc các bề mặt cho sàn nhà để chơi và khu vực vệ sinh chăm sóc cho nhóm lứa tuổi này, bao gồm cả toilet phù hợp và khu vực thay tã, hoặc là rất gần hoặc bên trong thư viện. Khu vực bú mẹ hoặc bú bình cho các bậc cha mẹ cũng thích hợp để xem xét.

Chỗ ngồi cho người lớn cần phải luôn sẵn có cũng như cho trẻ em. Với các cơ sở cung cấp, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, cha mẹ và người chăm sóc có thể có cơ hội để tương tác với các gia đình khác trong khu vực.

Điều cần thiết là thư viện an toàn để sử dụng bởi trẻ nhỏ. Đó là một tiêu chí để thực hiện việc kiểm tra an toàn của thư viện, thực hiện hành động giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm năng ví dụ như cạnh nhọn trên đồ nội thất và kệ phải được bảo vệ, ổ cắm điện có nắp đậy. Thư viện cung cấp đồ chơi cũng phải đảm bảo rằng chúng được sạch sẽ và an toàn cho trẻ em sử dụng.

Ánh sáng tốt và sự tương phản rõ ràng về màu sắc làm cho trẻ em và cha mẹ khiếm thị có thể dễ dàng nhận biết để cảm nhận môi trường và định hướng cho mình trong thư viện.

Mạng internet

Nhiều nhóm và các tổ chức trong cộng đồng quan tâm đầu tư vào nhóm thành viên trẻ nhất của cộng đồng. Trường hợp cơ sở chăm sóc sức khỏe tồn tại trong khu vực, bác sĩ, nha sĩ và các chuyên gia khác, những người chăm sóc cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và cha mẹ, sẽ muốn xây dựng quan hệ đối tác để cung cấp thông tin, tư liệu về chăm sóc phòng ngừa, phòng khám miễn phí, truy cập vào các nguồn tài nguyên đặc biệt,.. Trường mầm non và các trung tâm chăm sóc ban ngày có thể cung cấp thông tin và các tiêu chí tham dự các cơ sở này. Trung tâm cộng đồng có thể công bố công khai nguồn lực và các chương trình cho nhóm tuổi này tới cha mẹ, người chăm sóc và người giám hộ. Tất cả các nguồn lực cho nhà trường, giáo dục tôn giáo, đào tạo âm nhạc,… có thể được có sẵn trong sổ tay hoặc trên bảng thông báo. Đổi lại, các thư viện có thể đặt áp phích, lịch, bookmark và thư viện khác và tài liệu khuyến khích việc đọc tài liệu vào nhiều cơ sở đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác.

Để liên hệ với các trẻ em khuyết tật, thư viện có thể hợp tác với các hiệp hội phục hồi chức năng cho trẻ em địa phương hoặc nhóm phụ huynh. Cán bộ thư viện có thể mời họ đến thăm thư viện và thảo luận về nhu cầu của họ đối với dịch vụ và vật liệu.

Sự công khai

Hồ sơ công khai cho các thư viện trẻ em là điều quan trọng nhất cho cha mẹ, người chăm sóc và những người làm việc với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi khi tìm đến thư viện như là một nguồn tài nguyên trong cộng đồng, cho các gia đình đưa con trẻ của họ đến để vui chơi, gặp gỡ các trẻ khác và tham gia các chương trình đào tạo về kỹ năng làm cha mẹ.

Mức độ công khai từ các đơn giản như tờ rơi quảng cáo giờ mở cửa và dịch vụ, tới các phương pháp phức tạp hơn như các chương trình tiếp thị và sử dụng các trang web để quảng bá các dịch vụ thư viện và các hoạt động. Tất cả các đối tác của thư viện trong một cộng đồng nên có thông tin kèm theo trong việc cung cấp các tài liệu quảng bá. Điều cần thiết với các sản phẩm tiếp thị tốt là có cả thẩm mỹ tốt và nội dung tốt. Thông tin và các dấu hiệu phải thể hiện bằng ngôn ngữ chính của cộng đồng.

Nguồn nhân lực

Mỗi thư viện cần phải có sự hỗ trợ của nhân viên thư viện có trình độ. Để vận hành thư viện trẻ em hiệu quả và chuyên nghiệp yêu cầu cán bộ thư viện phải có kỹ năng và được đào tạo chuyên nghiệp đối với sự phát triển trẻ em, có hiểu biết trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ sơ sinh đến ba tuổi, có thái độ nuôi dưỡng, làm quen với văn học trẻ em, sáng tạo trong cách phục vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi trong tương tác xã hội, lập kế hoạch và  có kỹ năng giao tiếp để đủ khả năng tạo ra môi trường tốt nhất cho nhóm lứa tuổi này và các bậc cha mẹ và người chăm sóc.

Một thư viện cần phải có sự hỗ trợ của cán bộ thư viện tận tâm và được đào tạo để phục vụ dịch vụ và nhu cầu của bạn đọc có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhân viên phải có kỹ năng giao thoa văn hóa / đa dạng văn hóa và có năng lực. Sự đa dạng của văn hóa trong cộng đồng phải được phản ánh trong đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên và các thư viện cần hợp tác với các phụ huynh đa văn hóa là bạn đọc tích cực của thư viện.

Cùng với việc đào tạo đầy đủ và trang bị cho thư viện cho trẻ em, tình nguyện viên cũng đóng một vai trò quan trọng. Các tình nguyện viên có thể được đào tạo trong cách đọc và kể chuyện hay thực hiện những hoạt động cả bên trong và bên ngoài thư viện.

Quản lý và đánh giá

Điều quan trọng là những người quản lý các dịch vụ cho trẻ em tham gia vào việc lập kế hoạch cho thư viện như một kế hoạch toàn thể, để đảm bảo sự nhận thức và hỗ trợ dịch vụ cho trẻ em trong các mục tiêu tổng thể và là kế hoạch dài hạn của thư viện. Thông tin thể hiện mức độ tin cậy là một công cụ cần thiết cho đánh giá và cải tiến việc cung cấp dịch vụ cho tất cả bộ phận dân cư. Thu thập thông tin và lắng nghe phản hồi một cách thường xuyên hỗ trợ cho các quyết định quy hoạch và quản lý trong tương lai. Làm việc với các tổ chức có thẩm quyền đảm bảo sự phát triển nhân viên liên tục cho phép có dịch vụ tốt hơn cho bạn đọc.

Điều quan trọng nữa là thu thập số liệu thống kê về một cộng đồng để vạch ra sự đa dạng văn hóa trong khu vực được phục vụ bởi một thư viện.

Kinh phí

Nguồn tài trợ chính nên đến từ các cơ quan chính quyền địa phương hoặc chính phủ để cung cấp cho thư viện công cộng hoặc tổ chức thích hợp, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác tương tự, tổ chức có thẩm quyền cung cấp dịch vụ thư viện công cộng miễn phí tại các điểm sử dụng cho trẻ em ở mọi cộng đồng.

Nên hoan nghênh và tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung để cung cấp dịch vụ khác khi mà có thể không được hỗ trợ hoàn toàn thông qua cơ quan tài trợ chính ví dụ như đề án sách cho trẻ nhỏ, chương trình đọc sách quốc gia.

Minh Ngọc lược dịch

 

 

 

[1] Trẻ sơ sinh: trẻ dưới 12 tháng tuổi

[2] Trẻ nhỏ: trẻ từ 1 đến 3 tuổi

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.