Hoạt động quốc tế

Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (NLB)

06 Tháng Giêng 2021          414 lượt xem

Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (NLB) là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (MCI) có chức năng, nhiệm vụ thúc đẩy việc đọc, học và hiểu biết thông tin cho người dân Singapore, bằng cách cung cấp dịch vụ thông tin - thư viện đảm bảo hiệu quả, người sử dụng có thể truy cập và được kết nối toàn cầu thông qua Thư viện Quốc gia và mạng lưới Thư viện công cộng trên cả nước, trên cơ sở xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược để trau dồi và chia sẻ kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật và văn hóa, lịch sử Singapore.

Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (NLB) chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thư viện công cộng gồm Thư viện Quốc gia, Trung tâm Lưu trữ quốc gia và 26 thư viện trên toàn lãnh thổ Singapore.

Theo quy định của Luật Hội đồng Thư viện Quốc gia (Đạo luật NLB) Singapore, được ban hành ngày 01/9/1995, sửa đổi vào ngày 31 tháng 01 năm 2019, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của NLB bao gồm: Thành lập thư viện, phát triển việc đọc và khuyến khích học tập thông qua việc sử dụng thư viện; Cung cấp toàn diện vốn tài liệu thư viện được xuất bản tại Singapore, được lưu trữ và bảo quản bởi NLB theo chế độ nộp lưu chiểu; Bổ sung toàn diện vốn tài liệu thư viện gồm các tài liệu truyền thống và tài liệu trực tuyến về đất nước và con người Singapore; Biên soạn và duy trì thư mục quốc gia và liên quốc gia; Cung cấp và cho phép khai thác kho lưu trữ quốc gia; Ghi lại, bảo tồn và phổ biến lịch sử Singapore thông qua lịch sử truyền miệng;

Quyền hạn của NLB bao gồm: Hợp tác với các thư viện, nhà cung cấp thông tin, trung tâm lưu trữ và lịch sử truyền miệng; Thực hiện và tạo điều kiện nghiên cứu về lĩnh vực thư viện, công tác lưu trữ và lịch sử truyền miệng; Triển khai các dự án, kế hoạch dài hạn trong lĩnh vực thư viện; Thành lập hoặc tham gia thành lập một công ty; Quy định thuế, phí cho các dịch vụ hoặc phương tiện do thư viện cung cấp; Tạo bản sao tài liệu trực tuyến có sẵn trên trang web của Singapore; Triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến chức năng.

Một số hình ảnh của Thư viện Quốc gia Singapore do NLB quản lý:

 

Kim Phượng

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.