Hoạt động của Bộ VHTTDL

Nỗ lực xây dựng thành công cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
19 Tháng Giêng 2022   /   14 lượt xem

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
17 Tháng Giêng 2022   /   58 lượt xem

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2021, Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 dự kiến sẽ được triển khai sớm ngay trong những ngày đầu xuân này.

Bộ VHTTDL: Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực trong năm 2021
14 Tháng Giêng 2022   /   25 lượt xem

Theo đó, 59 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13 Tháng Giêng 2022   /   43 lượt xem

Chương trình được xây dựng nhằm phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ VHTTDL hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
13 Tháng Giêng 2022   /   31 lượt xem

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/3/2020, Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2020, , Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ VHTTDL năm 2022 (Quyết định số 3610/QĐ-BVHTTD ngày 31/12/2021)

Huy động, tập trung các nguồn lực cần thiết để tổ chức thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”
10 Tháng Giêng 2022   /   34 lượt xem

Đây là yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.