Văn bản

V/v chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện

Số/ký hiệu: 2613/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 23/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Phạm Quốc Hùng

Danh mục các Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện đã được ban hành gồm có:

1. Quyết định số 4763/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

2. Quyết định số 4831/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập.

3. Quyết định số 2113/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập.

4. Quyết định số 2114/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

5. Quyết định số 2124/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế.

Xem thêm:

V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021.
2387/BVHTTDL-TV 07/07/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn
V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện
2371/BVHTTDL-TV 06/07/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn
V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
3471/VPCP-KGVX 26/05/2021 Văn phòng Chính phủ Công văn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.